Werkwijze

Gibbs ontwikkelt econometrische modellen voor het aanpakken van uitdagingen in het bedrijfsleven. In de wetenschap volgen innovatieve modellen elkaar snel op. Gibbs heeft een goede band met de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft de ervaring en creativiteit om te weten welke innovaties nieuwe kansen bieden voor het bedrijfsleven. Door sneller de stap van de wetenschap naar praktijk te zetten, behaalt Gibbs concurrentievoordeel voor haar opdrachtgevers.

Grondige en actuele kennis van analysemethoden is echter geen doel op zich. Het behalen van tastbare resultaten voor onze opdrachtgevers staat voorop. Hiervoor zijn ook efficiënte dataverzameling, een kraakheldere uitleg en de juiste borging in de organisatie van essentieel belang.

Efficiënte dataverzameling

De benodigde gegevens voor een modelanalyse komen vaak uit diverse bronnen: uit een ingericht analyseplatform, uit nog niet ontsloten informatie binnen de organisatie, uit publieke economische statistieken, of uit de resultaten van klanttevredenheidsenquêtes. Gibbs adviseert welke gegevens het meest waardevol zijn en hoe de dataverzameling het beste kan worden ingericht. Vervolgens worden de gegevens uit verschillende bronnen aan elkaar gekoppeld en voor analyse gereed gemaakt. 

Heldere uitleg

Voor het toepassen van innovatieve methoden bij de analyse van relevante vraagstukken, is een breed draagvlak nodig. Dit maakt het noodzakelijk dat er op een heldere manier uitgelegd wordt wat er onder de motorkap gebeurt en wat de doelen en implicaties zijn van de analyse. Kwantitatieve gedragsanalyses, zoals segmentaties en driveranalyses, hebben alleen impact wanneer hieruit duidelijk de inzichten over klantgedrag naar voren komen en wordt uitgelegd hoe daarop kan worden ingespeeld. Visualisatie speelt hierbij een belangrijke rol.

Implementatie en borging

Analyses kunnen indien gewenst zo worden opgebouwd dat ze eenvoudig te herhalen zijn. We helpen mee om de nieuwe analysemethodiek in te bedden in de bestaande bedrijfsprocessen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de impact van een nieuwe targetselectiestrategie op de werkwijze met het directmail-bureau. De tools die wij ontwikkelen, zoals dashboards en scenario-doorrekentools, kunnen zowel in een desktop-omgeving (bijvoorbeeld in Excel) als door middel van webapplicaties gemaakt worden.