Introductie

Gibbs is gespecialiseerd in descriptive, predictive en decision modeling. Met deze methoden becijferen we voor onze opdrachtgevers hoe lang klanten zullen aanblijven, maken we prognoses van (financiële) kentallen voor de komende jaren, stellen we optimale dialoogmarketing-strategieën op, en zoeken we naar kostenbesparingen.

We bieden organisaties nieuwe inzichten door de gegevens te analyseren die binnen de organisatie beschikbaar zijn. We ontwikkelen econometrische modellen die de patronen in die gegevens blootleggen en adviseren over de relevantie en toepassing van deze inzichten voor de bedrijfsvoering van onze klanten.

Uiteraard leveren we een state-of-the-art model, maar om écht een verschil te maken zijn efficiënte dataverzameling, heldere uitleg en inbedding in de organisatie van essentieel belang. Gibbs werkt daarom in teams, vaak samen met onze opdrachtgevers en indien nodig met partners uit ons netwerk.

Ons team wordt gekenmerkt door vakkennis, toewijding en enthousiasme. Wij onderhouden nauwe banden met de wetenschap en blijven zo op de hoogte van recente ontwikkelingen in de econometrie. Projecten worden pas afgerond op het moment dat de opdrachtgever meer dan tevreden is.