Descriptive modeling

Met behulp van descriptive modeling wordt de samenhang in kaart gebracht tussen uw bedrijfsvoering en de meetbare resultaten daarvan. Denk hierbij aan uw marketing- en salesstrategie gekoppeld aan aankoopgegevens. Of over het functioneren van uw operationele processen gekoppeld aan uw kostenstromen. De modelinzichten helpen u om uw klanten en bedrijfsprocessen beter te begrijpen en geven concrete richtingen voor het aanscherpen van uw bedrijfsvoering.

Voorbeelden van descriptive modeling-vraagstukken zijn:

Gedragssegmentatie

  • Welke klanten hebben op hoofdlijnen dezelfde voorkeuren? 
  • Hoe kan ik mijn producten- of dienstenportfolio en mijn marketingstrategie beter aan laten sluiten bij deze groepen klanten?

Driveranalyses

  • Wat zijn de onderliggende drijfveren van bepaald klantgedrag? 
  • Hoe kan ik deze kennis gebruiken om mijn organisatie verder te laten groeien?

Accountability

  • Wat is het financiële effect van mijn marketingacties of beleidswijzigingen? 
  • Wat levert het mijn organisatie netto op dat door een actie sommige klanten een extra dienst afnemen, terwijl andere klanten door deze actie juist eerder opzeggen?

Cases
Onderstaand treft u een aantal klantcases aan waarin gewerkt is met descriptive models:

Bekijk de case over klanttevredenheid bij KPN